Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Профил на купувача

Информация за процедура

Възложител Община Ихтиман
Уникален номер в регистъра на АОП 00140-2015-0005
  Адрес в Регистъра на АОП »
Процедура Процедура на договаряне без обявление
Описание Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за нуждите на община Ихтиман за сградите на общинска администрация, находящи се в гр.Ихтиман, ул. „Цар Освободител” № 123 и гр. Ихтиман, ул. „Полк. Борис Дрангов” № 4 за периодите от 16.12.2015г. до 31.12.2015г. включително и от 01.01.2016г. до 31.12.2016г. включително
Дата на публикуване в профила на купувача 10.12.2015

Документи към процедура

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. Договор №70  17.12.2015 
2. Решение в АОП  10.12.2015