Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[02.08.2017]

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА“ ГРАД ИХТИМАН НАБИРА МЛАДЕЖИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В 3-ГОДИШНО ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ В ГЕРМАНИЯ

Германската обучителна институция BiW BAU Hessen-Thurindern e.V. в сътрудничество с Агенция по заетостта предлага възможност за 15 български младежи да се включат в 3-годишно дуално обучение в провинции Хесен и Тюрингия по следните специалности:

- бетонно и стоманобетонно строителство;

- дърводелство;

- пътно строителство.

За обучителната институция BAU Hessen-Thurindern e.V

От 2013 година BiW BAU Hessen-Thurindern e.V (http://www.biwbau.de/) обучава млади хора от други европейски страни (най-вече от България и Испания) в немски строителни предприятия. До момента Агенция по заетостта и BAU Hessen-Thurindern e.V са работили съвместно в рамките на изтеклата програма MobiPro („Работата на моя живот”) за подпомагане включването в професионално дуално обучение в Германия на младежи от други европейски страни.

Изискванията към кандидатите:

• Младежите да бъдат на възраст от 18 (навършени) до 27 години;

• Да имат желание да се развиват в сферата на строителството;

• Знанията по немски език са предимство, но не и изискване за включване в програмата, тъй като се предвижда обучение по немски език в България за;

• Желателно е да имат предварително обучение или стаж в строителната сфера, но това също не е задължително. Същото важи и за притежанието на документ за правоуправление на превозно средство.

Необходими документи за кандидатстване:

• автобиография (CV);

• мотивационно писмо;

• училищна диплома с оценки;

• снимка;

• допълни сертификати, дипломи за завършени практики.

Подбор на участниците

Подборът на участниците се извършва директно от BiW BAU Hessen-Thurindern e.V. По-конкретно, с участниците ще се проведат едночасови индивидуални разговори с помощта на преводач. При тези разговори ще се приложи стандартизиран процес на задаване на въпроси, за да се изгради обективно сравнение между участниците. Разговорите за подбор ще се проведат от отговорните лица за персонала на BAU Hessen-Thurindern e.V. Допълнително ще присъства и обучаващ се вече втора година българин, който е участник в програмата „MobiPro-EU“ от 2015 г. и пребивава в Германия оттогава. Така ще може всички заинтересувани да получат на място директна информация за условията на обучението.

Предварително обучение по немски език

Преди да започнат обучението си в Германия, участниците трябва да посещават езиков курс по немски в България. За целта германските работодатели са готови да заплатят сумата до 1 600 евро на човек. Придобиването на езиково ниво „B1“ е препоръчително като доказана база за начало на работа. Към момента германската обучителна институция е установила контакт с почти всички езикови школи в големите градове в България. Съгласно местоживеенето на участниците в България, ще бъдат организирани езиковите курсове или в малки групи, или в една голяма. Регулирането на заплащането се осъществява от BiW BAU Hessen-Thurindern e.V.

Договори

Договорите за обучение се сключват само между участващите фирми и участниците. Така се регулира, както размера на месечното заплащането от предприятието, така и съобразяването с желанията за отпуск на участниците. Също така се дефинират и началото и края, с точни дати на периода на обучение. Договорите за обучение се вписват в отговорните институции – Индустриалната и търговска камара в Ерфурт и Камарата на занаятчиите в Ерфурт, в зависимост от принадлежността на предприятието.

Възнаграждение на участниците в обучението

Участниците ще получават месечно възнаграждение за обучение от предприятието, с което са сключили договор. Възнагражденията са, както следва:

• През първата учебна година: 705 евро на месец;

• През втората учебна година: 910 евро на месец;

• През третата учебна година 1130 евро на месец.

Настаняване

На участниците в дуалното обучение ще бъде оказано пълно съдействие от страна на BiW BAU Hessen-Thurindern e.V. при настаняване. Обучителната институция разполага с квартири в базата си за обучение. Жилищата са с двойни стаи. Всяка квартира разполага със собствено санитарно помещение, плазмен телевизор, безжичен интернет и сейфове в гардеробите в стаите. На разположение на участниците са и напълно оборудвани общи кухни, както и перални помещения. Освен това квартирите разполагат и с помещения за отдих. Наемите на жилищата се заплащат с част от възнаграждението на участниците всеки месец.

Пътни разходи до Германия

Участниците следва сами да покрият пътните си разноски до Германия.

Старт на програмата в Германия

Дуалното обучение в Германия се предвижда да започне от 02.10.2017г.

Кандидатстване

За да кандидатствате и за повече информация, свържете се с Михаела Люцканова – младши експерт в отдел “EURES Национален координационен офис”, ГД „ЕФМП”, Агенция по заетостта

Тел.: 02 8056 844

E-mail: Mihaela.lyutskanova@az.government.bg

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ