Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[23.12.2016]

СЪОБЩЕНИЕ

Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2017 г.

Община Ихтиман уведомява заинтересованите лица, че на редовното заседание на Общински съвет - Ихтиман през месец януари 2017 г. ще бъде прието решение за допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2017 г. с ПИ № 953051, находящ се в землището на с. Черньово, ЕКАТТЕ 81253, община Ихтиман, Софийска област, по повод на искане на "ПВН Ингридиентс" ООД за неговото закупуване.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ