Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[11.05.2016]

СЪОБЩЕНИЕ

Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2016 г.

Община Ихтиман уведомява заинтересованите лица, че на редовното заседание на Общински съвет - Ихтиман на 27.05.2016 г. ще бъдат приети решения за допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2016 г., както следва:

1. Ще бъде допълнена т. 2 на глава III на Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2016 г. със следните имоти от общинския поземлен фонд:

- ПИ №№ 502005, 505014, 508023, 536047, 536048, 537085, 609014, 609015, 616018, 621055, 622010, 623016, 624009 и 625041 в землището на с. Мухово, ЕКАТТЕ 49450, община Ихтиман, Софийска област;

- ПИ №№ 199376 и 199378 в землището на с. Веринско, ЕКАТТЕ 10690, община Ихтиман, Софийска област.

2. В Програмата ще бъде включен също така трансформаторен пост с площ от 9 кв.м, намиращ се в ПИ № 051006 в землището на с. Стамболово, ЕКАТТЕ 04830, община Ихтиман, Софийска област.

Документите за заседанието са достъпни в рублика "Общински съвет", подрубрика "Преписки", на електронния портал на Община Ихтиман.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ