Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[07.04.2016]

СЪОБЩЕНИЕ

Заповед по чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ за стопанската 2015 / 2016 г.

Община Ихтиман съобщава на заинтересованите лица, че на интернет страницата на Областна дирекция "Земеделие" - Софийска област е публикувана заповед № РД-12-С-484 / 28.03.2016 г. по чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ за предоставяне на имотите - полски пътища, попадащи в масиви за ползване, по цена в размер на средното годишно рентно плащане за съответното землище, на ползвателите на тези масиви за стопанската 2015 / 2016 г.

Дължимите суми следва да бъдат внесени от ползвателите в срок до 28.04.2016 г. на касата на общината или по следната бюджетна сметка:

Община Ихтиман

IBAN: BG 14 CECB 9790 8447 3785 00

BIC: CECBBGSF

Вид плащане: 44 42 00 (Приходи от наем на земя)

"Централна кооперативна банка" АД, Клон Костенец

Основание за плащане: Заповед № РД-12-С-484 / 28.03.2016 г. по чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ за стопанската 2015 / 2016 г.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ