Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[29.03.2016]

З А П О В Е Д № ТР - 8/28.03.2016 Г. НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ

На основание чл. 29, т. 1 от Наредба 2/15.03.2002 г. на Министъра на транспорта и съобщенията за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, във връзка с чл. 32, ал.1 от Закона за администрацията, и във връзка с получено писмо от кмета на Община Ихтиман, с вх. № 08.20-21/24.03.2016 г.

Р А З Р Е Ш А В А М :

Възлагането без конкурс на превозите по утвърдени автобусни линии както следва:

Републиканска транспортна схема:

1. Автогара Ихтиман – Автогара Подуене с маршрутно разписание № 23102;

2. Автогара Ихтиман – Автогара Подуене с маршрутно разписание № 23103;

3. Автогара Ихтиман – Автогара Подуене с маршрутно разписание № 23105;

4. Автогара Ихтиман – Автогара Подуене с маршрутно разписание № 23201;

5. Автогара Ихтиман – Автогара Подуене с маршрутно разписание № 23202;

6. Автогара Ихтиман – Автогара Подуене с маршрутно разписание № 23203;

7. Автогара Ихтиман – Автогара Подуене с маршрутно разписание № 23204;

Областна транспортна схема:

1. Автогара Ихтиман – гр. Костенец;

2. Автогара Ихтиман – гр. Самоков;

Общинска транспортна схема:

1. Спирка ДЗС – ЖП гара Ихтиман;

2. кв. Изток – ЖП гара Ихтиман;

3. Автогара Ихтиман – с. Белица /махала Грозьовци/;

4. Автогара Ихтиман – с. Живково – с. Боерица – с. Венковец;

5. Автогара Ихтиман – сп. Пчелин – сп. Шиндар – разклон Любница – с. Мухово;

6. Автогара Ихтиман – с. Вакарел – с. Пауново;

7. Автогара Ихтиман – с. Живково – ЧЛК – с. Веринско – с. Борика;

8. Автогара Ихтиман – с. Черньово – с. Полянци;

9. Автогара Ихтиман – разклон Ръжана – с. Вакарел – спирка Полиовци – спирка Брънковци – махала Семковци – махала Поповци;

10. Автогара Ихтиман – с. Живково – ЧЛК – с. Веринско;

11. Автогара Ихтиман – с. Стамболово;

12. Автогара Ихтиман – с. Мирово.

Мотиви:

Законодателят е предвидил тази възможност за административния орган, който се явява

по-висшестоящ в административната йерархия с цел да не бъдат нарушавани обществените интереси, а именно: населението на общината да не бъде лишено от транспортно обслужване като по този начин съществува вероятност да бъде разстроена и дейността на държавните и местни органи на властта, както и в значителна степен да бъдат увредени правата и законните интереси на част от населението.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ