Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[30.11.2015]

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА „БЮДЖЕТ 2016” НА ОБЩИНА ИХТИМАН

На 30.11.2015 г. от 11:00 часа в заседателната зала на Община Ихтиман се проведе публично обсъждане на Проекта за бюджет на Община Ихтиман за 2016 година, на основание чл.84, ал.2 от Закона за публичните финанси.

В присъствието на общинското ръководство, служители и граждани, обсъждането бе открито от г-н Калоян Илиев, кмет на Община Ихтиман.

Доклад относно основните показатели и приоритети в предложението за проекта на Бюджет на Община Ихтиман за 2016 г. изнесе г-жа Беатриче Търнаджийска, директор ОА. В него тя подчерта, че проектът за Бюджет 2016 година е балансиран при осъществен анализ на приходите и разходите за последните четири години, съгласно приоритетите, заложени в Програмата за управление и Стратегическия план за развитие на Община Ихтиман.

Инж. Тони Кацаров, зам.-кмет, даде разяснения относно инвестиционните намерения на ръководството, залегнали в Проектобюджета за 2016 г. Той говори и за готовите проекти, с които Община Ихтиман ще кандидатства за финансиране от Европейския съюз през новия програмен период.

Община Ихтиман ще измени и допълни Проекта за Бюджет на общината за 2016 г. след официалното утвърждаване на взаимоотношенията между общинските бюджети и централния бюджет и с реализирането на преходните остатъци от 2015 г.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ