Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[16.11.2015]

ОИЦ И БЧК С ОБЩА ИНИЦИАТИВА – «ЗАЕДНО ЗА СЪПРИЧАСТНОСТТА»

Областен информационен център-София се включва в Националната информационна кампания „Заедно за съпричастността“. Кампанията се осъществява от мрежата от 28 информационни центъра в България, съвместно с Българския червен кръст (БЧК) и Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

В рамките на инициативата екипите на областните информационни центрове за популяризиране на европейските фондове ще обучат координаторите и доброволците на Българския червен кръст от всички общини в страната като ги запознаят с актуални и предстоящи възможности по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. (ОПРЧР), насочени към представители на уязвимите групи. Целта на кампанията е служителите на БЧК да могат да предоставят тази информация на заинтересованите страни по време на ежегодната кампания по раздаване на продукти от първа необходимост на най-нуждаещите се. Кампанията ще протече в периода 16-25 ноември, ще се проведат над 200 семинара в цялата страна.

В рамките на кампанията екипът на ОИЦ-София ще обучи местни координатори и доброволци от София-град и София-област на Българския червен кръст за актуални и предстоящи процедури по ОПРЧР, от които могат да се възползват уязвимите групи. Обученията ще се извършат по следния график:

16 ноември (понеделник) от 13.30 ч. в сградата на община Костенец (ул. „Иван Вазов” 2)

17 ноември (вторник) от 17.00 ч. в община Своге (НЧ „Градище“)

18 ноември (сряда) от 11.00 ч. в сградата на община Горна Малина (площад „Родолюбие“ 1)

18 ноември (сряда) от 11.00 ч. в сградата на община Сливница (пл. „Съединение“ 1)

19 ноември (четвъртък) от 11.00 ч. в офиса на ОИЦ-София (бул. „Витоша“ 99)

20 ноември (петък) от 10.00 ч. в сградата на община Годеч (пл. „Свобода“ 1).

Областен информационен център – София (Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO002-3.3.02-0027-C0001, изпълняван от СО) е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ