Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[07.01.2015]

ОБЯВЛЕНИЕ 3

Обявление на основание чл.22б, ал.2, т.10 от ЗОП, вр. с обществена поръчка чрез процедура на договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП с предмет: „Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за нуждите на ОДЗ „Здравец” гр. Ихтиман за календарната 2015 година”.

гр.Ихтиман, 07.01.2015 г.

Връзка за достъп:

http://dox.bg/files/dw?a=d281efcf38

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ