Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[20.11.2014]

ОБЯВЛЕНИЕ ГР.ИХТИМАН, 20.11.2014 Г.

Община Ихтиман обявява обществена поръчка чрез процедура на договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП с предмет: „Спасителна и неотложна корекция на дере в регулацията на

с.Мирово с дължина 1200 м, Община Ихтиман”.

Връзка за достъп:

http://dox.bg/files/dw?a=2c698157eb

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ